Informacje Ostatnia galeria

Zajrzyj do najnowszej galerii na stronie !
Czym jest Taekwon-do

Taekwon-do (czytaj: tekłondo) jest to perfekcyjna sztuka samoobrony, powstała w Korei w 1955 roku. Według twórcy Taekwon-do, gen. Choi Hong Hi jest to 'sztuka zdyscyplinowania umysłu poprzez zdyscyplinowanie ciała'. Nazwa Taekwon-do posiada trzy człony:
TAE - stopa, kopnięcie
KWON - pięść, rozbicie pięścią
DO - droga, sztuka, rozwój duchowy.

Ta koreańska sztuka walki polega na umiejętnym użyciu ciała do samoobrony i na jego doskonaleniu przez fizyczny i psychiczny trening. Mimo, że jest to sztuka wojskowa jej dyscyplina, techniki, umysłowy trening są budowaniem silnego poczucia sprawiedliwości, hartu, pokory i zdecydowania. Każdy ruch Taekwon-do jest opracowany z myślą o określonym celu. Dzięki temu instruktor moze rozbudzić w swoim uczniu przekonanie, że każdy może osiągnąć sukces. Stałe powtarzanie uczy cierpliwości i siły woli niezbędnej do przezwyciężenia każdej trudności w żciu.

Ogromna siła, wytworzona w ciele ćwiczącego pozwala mu rozwinąć zaufanie do siebie samego i we słasne siły, umożliwiając stawienie czoła każdemu przeciwnikowi w każdej sytuacji i czasie.

Walka sparingowa uczy odwagi, czujności i dokładności, zdolności przystosowania się, jak również samokontroli. Układy formalne z drugiej strony uczą elastyczności i elegancji ruchów oraz równowagi i koordynacji.


Sztuka ta rozwija wytrwałość i koncentrację, sprzyja również rozładowaniu stresów i napięć. Powaga tej sztuki i jej głęboki szacunek dla wysiłku i pracy przyspiesza proces dojrzewania adepta. Taekwon-do określają normy etyczne, jakimi powinien kierować się każdy ćwiczący, aby mogło ono być wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem - jako 'tarcza', a nie jako niosący ból i spustoszenie 'miecz'.


Społeczno-wychowawczą treść tej sztuki konkretyzuje pięć fundamentalnych zasad:
1. UPRZEJMOŚĆ
2. UCZCIWOŚĆ
3. WYTRWAŁOŚĆ
4. SAMOKONTROLA
5. ODWAGA


Taekwon-do daje możliwość wyrobienia sobie własnego poglądu na życie, wykluczającego szkodliwe tendencje (alkohol, narkotyki, papierosy itp.).


Łączy ono korzyści zdrowotne, płynące z wieloletniego nieprzerwanego treningu, praktyczne zdolności do samoobrony przed zagrożeniem oraz oddziaływanie psychiczno-kształtujące oparte na aktywnym stosunku do siebie i otoczenia, systematyczności i wytrwałości.

Specyfiką Taekwon-do jest nastawienie na równoważne posługiwanie się w walce zarówno rękoma jak i nogami w obronie i ataku. Uwidacznia się to w bogactwie i doskonałości technik ręcznych i nożnych. Te ostatnie zwłaszcza wykonywane w wyskoku, zyskały rozgłos w świecie sztuk walki stając się niedoścignionym wzorem dla wszelkich systemów samoobrony włączających w swój arsenał techniczny jakiekolwiek kopnięcia.


Piękno i skuteczność technik, jasność i bezpieczeństwo stosowanych metod nauczania i treningu, połączone z dbałością o wewnętrzny rozwój adepta sprawiły, że jest ono obecnie jaliczniej uprawianą sztuką walki na świecie.

Polecamy
Sposób na czarny pas w Taekwon-do
Doboki
ProImage - strony internetowe
Łukasz Grygiel - Fotograf Częstochowa
Herb Częstochowa
Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy
ProImage | daj się poznać z dobrej strony