Aktualności
 I Eliminacja do MPJ i MPJm (dodano 2013-03-18 11:33:53)

Kłobuck, dnia 15.02.2013r.

 

 

K O M U N I K A T

 

1. Nazwa imprezy:

 

-       I Eliminacja do MPJM i MPJ  

 

2. Cel:

-       Promocja dyscypliny w Powiecie Kłobuckim i Województwie Śląskim

-       Uzyskanie punktów kwalifikujących do MPJM i MPJ

 

3. Organizatorzy:

-       ULKS „Orient” Kłobuck

 

4. Gospodarz:

-       ULKS „Orient” Kłobuck

 

5. Termin i miejsce:

-       23 marzec 2013r. (sobota)

-       Hala Sportowa przy Gimnazjum w Kłobucku, ul.Bohaterów Bitwy pod Mokrą

 

6. Program zawodów:

23 marzec 2013r. (sobota)

8.00 - 9.00       przyjmowanie  ekip,

9.00 - 11.00     waga, badania lekarskie, losowanie, podpisywanie aplikacji,

11.00 - 16.00   rozgrywanie konkurencji.

 

7. Warunki uczestnictwa:

W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy spełniający poniższe warunki:

-        zrzeszeni w klubach, posiadających licencje Polskiego Związku Taekwon-Do na 2013r.

-        opłacenie startowego w wysokości 20,-zł od zawodnika (decyzja ŚOZ TKD)

-        posiadający aktualne badania lekarskie potwierdzone wpisem do karty sztywnej zawodnika,

-        posiadający stopień szkoleniowy minimum 6 kup junior młodszy,

-        posiadający stopień szkoleniowy minimum 5 kup junior.

 

8. Regulamin zawodów:

Zawody zostaną rozegrane  na  trzech planszach i jednej do technik specjalnych,

według regulaminów i przepisów ITF i PZTKD w następujących konkurencjach:

 

-       juniorki młodsze: układy kup, dan, walki: 42kg, 46kg, 50kg, 55kg, 60kg, +60kg, t. spec.

-       juniorzy młodsi: układy kup, dan, walki: 46kg, 52kg, 58kg, 64kg, 70kg, +70kg, t. spec.

-       juniorki: układy kup, dan, walki: 45kg, 50kg, 55kg, 60kg,  65kg, +65kg, t. spec.

-       juniorzy: układy kup, dan, walki: 50kg, 56kg, 62kg, 68kg, 75kg, +75kg, t. spec.

 

9. Nagrody:

-       Dyplomy i medale za I, II i 2 x III miejsca,

 

10. Sprawy różne:

Zawodnicy muszą posiadać wymagany sprzęt do walki: 10-unc. rękawice typu bokserskiego, protektory na stopy, suspensorium (mężczyźni), doboki ITF.

O sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Dyrektor Zawodów.

 

11. Zgłoszenia:

Zgłoszenia na załączonym druku przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2013r.

na adres:                       ULKS „Orient” Kłobuck, 42-125 Kamyk, Libidza, ul.Biała 9

pocztą elektroniczną:    slawjaskula@wp.pl

telefonicznie:               509 971 087

Aplikacje zawodników należy przesłać na adres knigadan@interia.pl do dnia 18 marca 2013r.
w celu wcześniejszego wprowadzenia ich przez sędziego do programu PROMIS.

 

12. Organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW.

Polecamy
Sposób na czarny pas w Taekwon-do
Doboki
ProImage - strony internetowe
Łukasz Grygiel - Fotograf Częstochowa
Herb Częstochowa
Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy
ProImage | daj się poznać z dobrej strony