Aktualności
 Komunikat II Eliminacja do MPJ i MPJm (dodano 2013-03-25 10:16:52)

K O M U N I K A T

 1. Nazwa imprezy: II  Eliminacja  do  OOM  i  MPJ

2. Cel: Promocja dyscypliny w  Świętochłowicach  i  województwie  śląskim
Uzyskanie  punktów  kwalifikujących  do  MPJ mł  i  MPJ

3. Organizator: MKS „ Śląsk „ Świętochłowice

4. Termin i miejsce: 7  kwietnia  2013r.  (niedziela)
Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 1 , ul. Zubrzyckiego  38 , Świętochłowice - Piaśnik

5. Program zawodów:

7  kwietnia 2013r. (niedziela)
8.00- 9.00       przyjmowanie  ekip,
9.30-11.00       waga, badania lekarskie, losowanie, podpisywanie aplikacji,
12.00-19.00     rozgrywanie konkurencji. 

6. Warunki uczestnictwa:
a)      Opłacenie startowego w wysokości 25,-zł od zawodnika ( decyzja  OZTKD )
b)      W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy spełniający poniższe warunki:
-    zrzeszeni w klubach, posiadających licencje Polskiego Związku Taekwon-do na 2013r.
-    posiadający aktualne badania lekarskie potwierdzone wpisem do karty sztywnej zawodnika lub na liście zbiorczej. W przypadku braku książeczki wymagane jest potwierdzenie  pisemne/ksero przez    Polski  Związek  Taekwon-do
-   posiadający  stopień  szkoleniowy  minimum  6 kup  junior  młodszy,
-   posiadający  stopień  szkoleniowy  minimum  5  kup  junior

7. Regulamin zawodów:
Zawody zostaną rozegrane  na  dwóch  planszach i jednej  do  technik  specjalnych,  według regulaminów i przepisów ITF i PZTKD

8.Nagrody: Dyplomy i medale za I, II i 2 x III miejsca,
9. Sprawy różne: Zawodnicy muszą posiadać wymagany sprzęt do walki: 10-unc. rękawice typu bokserskiego, protektory na stopy, suspensorium (mężczyźni), doboki ITF, obowiązkowo szczęka,  obowiązkowo kask  TOPTEN  w  kolorze  narożnika.           

O sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Dyrektor Zawodów.

Nie  dopisujemy  zawodników  w  dniu  zawodów.

W  dniu  zawodów  w  razie  konieczności  rozgrywamy  dogrywki  kwalifikujące  do  Mistrzostw  Polski.

10. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do 2.04.2013 

na adres:  MKS „ Śląsk”  Świętochłowice , ul. Chopina 39/33 , Świętochłowice  41-600 lub pocztą elektroniczną: knigadan@interia.pl 

11. Organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW.

Polecamy
Sposób na czarny pas w Taekwon-do
Doboki
ProImage - strony internetowe
Łukasz Grygiel - Fotograf Częstochowa
Herb Częstochowa
Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy
ProImage | daj się poznać z dobrej strony